MANDALS

Amadalavalasa
Bhamini
Burja
Etcherla
Ganguvari Singadam
Gara
Hiramandalam
Ichapuram
Jalumuru
Kanchili
Kaviti
Kotabommili
Kothuru
L.N Peta
Laveru
Mandasa
Meilaputti
Nandigam
Narasannapeta
Palakonda
Palasa
Pathapatnam
Polaki
Ponduru
Rajam
Ranastalam
Regidiamadalavalasa
Santhabommali
Santhakaviti
Saravakota
Sarubujjili
Seethampeta
Sompeta
Srikakulam
Tekkali
Vajrapukothuru
Vangara
Veeraghattam